Nenusigąsk, tai aš

Kai ryto paukščiai dangų palies, Palies medžius, rasotą žolę Ir jų giesmė tave apglėbs, Nenusigąsk – tai aš. Kai iš dangaus staiga nelauktas, Nors visą dieną saulė švietė, Pradės lietus tau veidą glostyt, Nenusigąsk – tai aš. Kai vakare už ievų girios Išgirsi vaikštant paukštį mažą Ir jo akis tu pamatysi, Nenusigąsk – tai aš.

Atliepiamoji psalmė

Tegu Izraelis kartoja: Jis maloningas per amžius! Tegu Aarono ainiai kartoja: Jis maloningas per amžius! Visi, kurie Viešpaties bijo, tesako: Jis maloningas per amžius! Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Dievo ranka parodė savo galybę! Dievas dešinę savo pakėlė! Aš nemirsiu: gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus. Nors Viešpats mane plakte plakė, bet […]

Dvasią išliek

Dvasią išliek Sienas nugriauk. Dvasią išliek Dangų atverk. Dvasią išliek Sienas nugriauk. Dvasią išliek Dangų atverk. Tėvo vardą… Tėvo vardą dangus riamoja garsiai, Tai kilk ir girk Jį – Šioj vietoj Gyrius kils aukštai, Ar girdi tai – Dangaus garsai šioj žemėje… Dangaus garsai šioj žemėje… Tėvo vardą dangus riamoja garsiai, Tai kilk ir girk […]

Koks Jis nuostabus

Karalius nuostabus, Didybe apsisiautęs Tegu žemė džiaugias, Visa žemė džiaugias Jis – amžina Šviesa, Ir traukiasi tamsa, Ir dreba nuo Jo balso, Nuo Jo galingo balso. Koks Jis nuostabus, Mūsų Dievas – Jis nuostabus. Giedok kartu: Koks Jis, Koks Jis nuostabus. Nuo amžių Jis yra, Virš laiko Jo Ranka Pradžia ir Pabaiga, Pradžia ir Pabaiga […]

Velykų rytas

Velykų rytas Užmik, mažyti Margučiai ritas Gražiai dažyti. Atrodo puikiai žali, raudoni Tikėkit, zuikiai turėjo skonį Nudažė patys gal pusę šimto Kai baigė, matės, kopūstą krimto. Nudažė patys gal pusę šimto Kai baigė, matės Kopūstą krimto Kai baigė, matės… Velykų rytas Užmik, mažyti Margučiai ritas Gražiai dažyti. Atrodo puikiai žali, raudoni Tikėkit, zuikiai turėjo skonį […]

Virš vandens

Grandinės temps mane į dugną O, raktas pas tave Ištraukti iš krūtinės durklą Turėsiu jau viena Rytojus šviesesnis, už vakar dieną svarbesnis Nors skauda, bet turiu bandyt. Net, kai širdiw verks ir akyse tems Laikysiu galvą virš vandens Pasaulis nepriims, o garsas tyla virs Žinau viltis vistiek gyvens Ar tai man per sunku? Ar ištvert […]

Žinau ką turiu

Mes galim būt kartu, jeigu tik nori tu Tikiu tai nesibaigs, kai vasara praeis Ši paprasta daina, yra apie tave Kaip gera dainuoti Tau ją Saugos visada šitą akimirką Tai juk tiktai pradžia. Turbūt žinai ką jaučiu Aš neturiu paslapčių Leisk pabūsiu atvira Nors ši vasara trumpa Bet tu oyo vistiek tu busi šalia. Aš […]

Aleliuja

Girdėjau balsą iš dangaus Kalbėjo tiesą man ir tau Ir valgėme lyg medų mes abu ją Supratome – užteks kentėt Pradėkim džiaugtis ir mylėt Ir sieloje suskambo: aleliuja. Aleliuja. Aleliuja. Aleliuja. Aleliuja. Įleiskim šviesą į namus Atleiskim priešams, o draugus Pakvieskime, lai džiaugiasi kartu jie Kiekvienas savyje stiprus Kiekvienas stovi už visus Ir žemei bundant […]

Raudoni vakarai

Mano saujoj dūzgia bitės, tavo plaučiuose vanduo, Mano saujoj gesta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo. Mano rankos žvyro pilnos, mala sniegą debesų, Verkia, rauda mano girnos, aš smingu tau ant pečių. Aš atgulsiu, tu pareisi, Bus raudoni vakarai. Priešas trauksis, viskas keisis, Mano Lietuva bedale, ar bijai? Pūgos kilo trečią kartą, krito bitės iš delnų, […]

Po dangum

Laiko nėra, tai tik mūsų dalia – skaičiuoti Melo nėra, bet išmokome mes – meluoti Oras yra, bet kažkaip kažkada sustojam kvėpuoti Meilė gyva, tik ne visada mes jai atsiduodam… Rūkas akyse… Dugnas galvoje… Stoviu po dangum, aš bandau prisiminti… Ką reiškia atsimerkt, ir norėt nenumirti… Užmerkiu akis, aiškiai girdžiu savas mintis Noriu atsimerkt ir […]

Karina

Lūpdažis raudonas, nagai, kojos, zona bikini Dainos apie ex, užsikrušt linki Likučiai vyno ant krašto stalo Nuvarvės, kaip atomazgoj kriminalo Ir mušant laikrodžiui vidurį nakties Užteks skūros, užteks pasislėpt už maišaties Ir jai viskas gerai.Tai tik tai, tik tai, tai tik tu sakai. Dviguba džino be toniko Mintyse Tokijas, jau ne tokie mes Žmonės ne […]

Tu bučiavai

Mūsų kieme vien pacankės, Vien banditės – intrigantės Pamilau aš vieną jų Ir gyvent nebegaliu Tu bučiavai, sakei mane, kad myli, Bet tavo meilės buvo per mažai Kažką sakau, bet tavo lūpos tyli Na ir kodėl su manim taip padarei? Tu bučiavai, sakei mane, kad myli, Bet tavo meilės buvo per mažai Kažką sakau, bet […]

Po mano oda

Atimki dienas Paliki man naktis Aš noriu matyt Atmerki man akis Atriški rankas Ir kojos atsispirs Sukelki audras Bet tylą sugrąžink. Po mano oda Kvėpuoji tu Palieski ranka Kiek daug randų Man taip baisu Aš stoviu nuoga Atsisuk. Atimki mintis Paliki svajones Pasiimki metus Palik man sekundes Sugriauki viltis Grąžinki man maldas Ir kas benutiks […]

Išgama

Bet aš tik išgama, užstrigęs vakar dienoj Sukūrei po menkysta, dalelėj kiekvienoj Atskiroj planetoj trūksta paviršiaus Ir laikas stengiasi, kad nepamirščiau Atiduočiau daug dėl šito gliuko Kad atrandu Tave iš naujo pozoj šuniuko Viešbuty, nepažįstamam mieste Užsakyčiau šampano pigaus ir dvi taures Tu nesakytum nieko, o aš ir neklausyčiau Aš kurčias prie tavęs, taip išėjo […]

Apkabink dar

Mes kilom ir kritom. Svajojom ir klydom, Daug takų Ėję kartu. Mes kilom ir kritom. Nuo ryto lig ryto, Mes kvėpavom Vienodu ritmu. Seniai galiu tavas mintis skaityti Ir suprasti ką jauti. Kuomet tavo vardas išraižytas, Mano širdy. Mes kilom ir kritom. Svajojom ir klydom, Daug takų Ėję kartu. Mes kilom ir kritom. Nuo ryto […]

Paviršius širdies

Jau metus nelauki tavo skambučių. Atitolom, lyg mylėjus nebūčiau. Bet… Parašei vėl. Rodosi širdis daugiau nebesutaria, Vienas sako bėk, kitas – pabūkime Nors trupučiuką… Šešėlis nejudės, už durų palikęs. Kvietei pasimatyt, klaidas ištaisyti. Vėl kūnai susilies, Netyčia užmiršę. Kad šiems santykiams nėra ateities. Artumas nepadės, bet aistra ima viršų. Nesvarbu, kad atsimerkus skaudės. Paviršius širdies… […]

Bars bars tėvelis

Mylėjau mergelę pusantrų metelių, Turėjau pamesti dėl žmonių kalbelių, Bars bars tėvelis, bars bars tėvelis, bars bars, Močiutė neužtars. Bars bars tėvelis, bars bars tėvelis, bars bars, Močiutė neužtars. Einu per kiemelį, žiūriu pro langelį Mano mergužėlė rašo man laiškelį, Bars bars tėvelis, bars bars tėvelis, bars bars, Močiutė neužtars. Bars bars tėvelis, bars bars […]

Išklausyk

Paklausyk, ką noriu pasakyk Jau seniai, suprask, aš nedrįsau Nenorėjau tavęs prarast… Man nieko daugiau nereik… Nors abu buvome geri draugai, Tiktai, bet aš noriu, kad būtume Daugiau nei tai, nei tai… Pasistenk mane suprast… Aš noriu jaust tave, Bučiuot tave, švelniai prisiglaust. Noriu tik būt šalia, Suprast tave, kasdieną vis stipriau. (2 kartus) Tu […]

Šoku viena

Aš negaliu patikėt Kad negalėjau kalbėti Kai jis pakėlė vėl balsą O ne namų vartus Ir akys tvenkiasi verkti Nebegaliu atsiverti Kodėl man šalta gyvent Kodėl jis toks aštrus Visi aplinkui kartoja Kad vieno kalto nebūna Kad tango šokamas dviese Kad abu kalti Kad reik pradėti kalbėti Bet negali pajudėti Matai tik seną paveiksla Kur […]

Atleisk

Ir vėl jausti Tave, gyventi Tavo sapne… Atleisk už viską kas buvo, Atleisk už viską kas žuvo.. Atleisk, už mano norus ir tą jausmą, Tą beribę laimę, o kartu ir skausmą… Už tai, kad padovanojai vietą savo širdyje, O aš jos nejaučiu, ji sudegė ugnyje… Bet tikra meilė nerūdija, prisimink visada. Tegul kasdieną lyja, šiltu […]

Mama, kaip tu laikais

Mama, kaip tu laikais, Ar žydi dar liepos prie kelio? Nori paklausti tavęs vaikai – Mama, kaip tu laikais? Mama, kaip tu laikais? Tiek metų prabėgo pro šalį, Tu vis jauna, nors pražilo plaukai, Mama, kaip tu laikais? Mama miela, mūsų juk daug Mes aplankysim, tik tu sulauk. Gal per trumpai auga vaikai Mama miela, […]

Išgalvotas gyvenimas

Išgalvojau lietų, išgalvojau giedrą, Išgalvojau jūrą ir kai ką daugiau, Išgalvoti paukščiai retkarčiais pagieda Išgalvotą giesmę, ir gyvent smagiau. Išgalvosiu viską, ko esu netekęs, Kelią, gražią mirtį ir kai ką daugiau. Man ilgai šypsosis išgalvotos akys, Išgalvotos lūpos, ir gyvent smagiau. O kada neliks tikėjimo nė lašo, Ir kančia į kūną tyliai įsigaus, Išgalvosiu viltį, […]

Mano namai

Mano namai – žolynai ir vėjas, Čia aš gimiau, iš čia aš atėjęs. Sese, žiūrėk – čia suteka upės, Laumių pilvuos žuvelės supas. Šokit šokit, ugnys, miško dvasios saugo. Balto vėjo vaike, debesys ant kalno, Te dangus ir žemė mūsų dvasią saugo, Šokit šokit, pušys, legenda pasaulio. Mano namai – balta miško muzika, Aušta krantai, […]

Per vėlai

Tolstanti naktis nusineša vienatvę Tolstanti naktis išeis slapčia Auštanti viltis užplūs vėl mano gatvę Šiltas liūdesys – jis grįš nakčia. Na o mūsų svajonės Jau seniai ne čia. Per vėlai pamilai Nebegrįš jau tai, kas buvo Per vėlai pamilai Ašaros seniai išdžiūvo. Tolstanti diena man žada naują viltį Tūkstantį žvaigždžių uždegt nakčia Tolstančio tavęs nelemta […]

Paukščiai

Baltais pūkeliais krinta snaigės Iš viesulingų debesų. Išskrido paukščiai link dausų. Tylu, jų meilės giesmės baigės. Lai krykštauja toli nuo mūs, Užmiršę darganas ir lietų! Išskridę paukščiai į namus Sugrįš pavasarį saulėtą. Kokia baugi rimtis aplinkui, Kaip viskas tuščia ir nyku, Kai negirdėti virš laukų Sparnuotų mūsų giesmininkų! Drauguži mielas, būk ramus: Šaltos žiemos ranka […]