Atliepiamoji psalmė

Tegu Izraelis kartoja: Jis maloningas per amžius! Tegu Aarono ainiai kartoja: Jis maloningas per amžius! Visi, kurie Viešpaties bijo, tesako: Jis maloningas per amžius! Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Dievo ranka parodė savo galybę! Dievas dešinę savo pakėlė! Aš nemirsiu: gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus. Nors Viešpats mane plakte plakė, bet […]

Po dangum

Laiko nėra, tai tik mūsų dalia – skaičiuoti Melo nėra, bet išmokome mes – meluoti Oras yra, bet kažkaip kažkada sustojam kvėpuoti Meilė gyva, tik ne visada mes jai atsiduodam… Rūkas akyse… Dugnas galvoje… Stoviu po dangum, aš bandau prisiminti… Ką reiškia atsimerkt, ir norėt nenumirti… Užmerkiu akis, aiškiai girdžiu savas mintis Noriu atsimerkt ir […]

Po mano oda

Atimki dienas Paliki man naktis Aš noriu matyt Atmerki man akis Atriški rankas Ir kojos atsispirs Sukelki audras Bet tylą sugrąžink. Po mano oda Kvėpuoji tu Palieski ranka Kiek daug randų Man taip baisu Aš stoviu nuoga Atsisuk. Atimki mintis Paliki svajones Pasiimki metus Palik man sekundes Sugriauki viltis Grąžinki man maldas Ir kas benutiks […]

Apkabink dar

Mes kilom ir kritom. Svajojom ir klydom, Daug takų Ėję kartu. Mes kilom ir kritom. Nuo ryto lig ryto, Mes kvėpavom Vienodu ritmu. Seniai galiu tavas mintis skaityti Ir suprasti ką jauti. Kuomet tavo vardas išraižytas, Mano širdy. Mes kilom ir kritom. Svajojom ir klydom, Daug takų Ėję kartu. Mes kilom ir kritom. Nuo ryto […]

Paviršius širdies

Jau metus nelauki tavo skambučių. Atitolom, lyg mylėjus nebūčiau. Bet… Parašei vėl. Rodosi širdis daugiau nebesutaria, Vienas sako bėk, kitas – pabūkime Nors trupučiuką… Šešėlis nejudės, už durų palikęs. Kvietei pasimatyt, klaidas ištaisyti. Vėl kūnai susilies, Netyčia užmiršę. Kad šiems santykiams nėra ateities. Artumas nepadės, bet aistra ima viršų. Nesvarbu, kad atsimerkus skaudės. Paviršius širdies… […]

Mama, kaip tu laikais

Mama, kaip tu laikais, Ar žydi dar liepos prie kelio? Nori paklausti tavęs vaikai – Mama, kaip tu laikais? Mama, kaip tu laikais? Tiek metų prabėgo pro šalį, Tu vis jauna, nors pražilo plaukai, Mama, kaip tu laikais? Mama miela, mūsų juk daug Mes aplankysim, tik tu sulauk. Gal per trumpai auga vaikai Mama miela, […]

Per vėlai

Tolstanti naktis nusineša vienatvę Tolstanti naktis išeis slapčia Auštanti viltis užplūs vėl mano gatvę Šiltas liūdesys – jis grįš nakčia. Na o mūsų svajonės Jau seniai ne čia. Per vėlai pamilai Nebegrįš jau tai, kas buvo Per vėlai pamilai Ašaros seniai išdžiūvo. Tolstanti diena man žada naują viltį Tūkstantį žvaigždžių uždegt nakčia Tolstančio tavęs nelemta […]

Paukščiai

Baltais pūkeliais krinta snaigės Iš viesulingų debesų. Išskrido paukščiai link dausų. Tylu, jų meilės giesmės baigės. Lai krykštauja toli nuo mūs, Užmiršę darganas ir lietų! Išskridę paukščiai į namus Sugrįš pavasarį saulėtą. Kokia baugi rimtis aplinkui, Kaip viskas tuščia ir nyku, Kai negirdėti virš laukų Sparnuotų mūsų giesmininkų! Drauguži mielas, būk ramus: Šaltos žiemos ranka […]