Galera - 16 Hz

Laivas švartavosi atplaukęs krante į išdraskytą šoną daužės banga Ant denio dainavo piratai girti gėrė už tai, kad liko gyvi Per daugelį metų laivą užpustė Šventosios smėlis tapo jo uostu Sėdėjo prie stalo jūreiviai žili dėkojo likimui mes dar vis gyvi Ir Velnias mus nešė į šitą galerą Mes daug ko norėjom ir viską turėjom […]

Lietuvaitė - 16 Hz

Viską mačiau Ir visur važiavau Visam pasauly Aš visų tautų gražuoles pažinau “London, Berlin Ryga, Pariž, Talin” Nors gražuolių aš nemaža sutikau Tik Lietuvoj sau idealą suradau Lietuvaitė – gėlė gražių laukų Tartum auksas spalva tavo plaukų Tavo akys – dangus mėlynas Jos kaip toliai beribiai Lietuvos Lietuvaite, sapnuoju tik tave Tavo akys žavėjo taip […]

Rugiagėlės - 16 Hz

Aš myliu vasaros rugiagėles Jos taip švelniai vilioja mane Jos kaip akys manos mergužėlės Aš mačiau ją šią naktį sapne. Ir jaučiu aš, kad vasara eina Sužydės vėl laukai gėlėmis Vėl jausmai mano širdin ateina Rugiagėlės vėl bus su mumis. Aš myliu vasaros rugiagėles Jos taip švelniai vilioja mane Jos kaip akys manos mergužėlės Aš […]