Įeinu su gyriaus giesme - Algirdas Akelaitis

Įeinu su gyriaus giesme Į Tavo kiemus, Karaliau, Tepakyla mano širdis Iki Tavo Širdies Užliek mane Paliesk mano lūpas savo ugnim!