Mes vyrai - Andrius Rimiškis

Kaime svajoju apie jūrą , kai žydi rūtos ir jazminai Kartais keliu į stulpą burę ir rankoj stiebą laikau tvirtai Jūros aš nemačiau dar niekad, bet viskas prieky – tikiu šventai. Priedainis: Mes vyrai vandens stiklinėj niekada neieškom audros Ir jūra mums ligi kelių jei kada negrįžtam namo Mes vyrai, todėl visai mums nebaisu , […]

Nesek sau rožės prie kasų - Andrius Rimiškis

Nesek sau rožių prie kasų Ji mane jauną pavilios Tik tau vienai gal iš tiesų Sakiau negersiu niekados Ir nemylėsiu jau kitų Duok ranka man jei tau sunku Aš vesiu ja žvaigždžių keliais Ir jeigu tau bus nebaisu Ateik kai saulė nusileis Gal ponas Dievas mums atleis Priedainis: Ar žinai, ar žinai kaip mylėjau aš […]

O kam sava - Andrius Rimiškis

Priedainis: O kam sava, Jeigu gerai svetima Ar būtinai tiktai žmona Laiminga būna mylima.. O kam sava, Jeigu saldi ir svetima Kiekvienas žino, kad kava Skani už dyką geriama! Vieną kart jos tėvas Liepė pasirinkt Arba liepė vesti Arba liepė dingt Bet mergina juk ne paukštelis Ar būtinai ją reik žieduot Jei mergina darbšti bitelė […]

Šešėlis tamsoje - Andrius Rimiškis

Tyloj iškrito snaigės, Ant kelio į namus. Tamsoj lydėjo žvilgsnis, Kuždėdamas žodžius… Sniege sužibo žvaigždės Ir gėlės spinduliuos. Lydėjau tave tyliai, Paskęsdamas jausmuos… Priedainis:(2 kartus) Žiūrėjau į šešėlį Pranykstantį tamsoj. Širdy virpėjo mintys – Nebuvo dar tokios… Pusny tylėjo žodžiai Iš ašarų skaidrių. Stebėjau tave tyliai Lydėdamas tamsoj… Tyloj iškrito snaigės, Ant kelio į namus. […]

Sudaužei mano širdį - Andrius Rimiškis

Kurgi tu, brangioji, šiąnakt vėl buvai? Laukiau aš tavęs lig paryčių. Širdį man suskaudo, kai tu man tarei: \“Aš daugiau tavęs nebemyliu, Ir atleisk pas kita išeinu\“. Sudaužei mano širdį, Meilė šukėmis pavirto Nebėra daugiau vilčių Ją iš naujo sudėliot. Sudaužei mano širdį, Susvyravo ir nuvirto Meilės medis, tą, kurį Ilgai auginome kartu. Sėdžiu, laukiu, […]

Tu ir gitara - Andrius Rimiškis

Mano akys lydi tave, Lūpose netyla daina. Kai širdžiai gera, imu gitarą Ir džiaugiuosi šia diena. Mano akys lydi tave, Lūpose netyla daina. Kai širdžiai gera, imu gitarą Ir džiaugiuosi šia diena. Bangos švelniai bara krantus, Jūra atkartoja žodžius. Kai bangos bara, imu gitarą, Vėjas neša pas tave. Tiek daug kelių, Bet paklysti nebaisu, Nes […]

Tu tik man skirta - Andrius Rimiškis

Šaltoj nakty šimtai žvaigždžių. Šaukiu tave vardu. Užmigt sunku, tave regiu. Kodėl man taip skaudu? Niekas neprivers Taip plakti mano širdies. Niekas šiam pasauly nesuteiks tiek vilties, Nes dabar šventai tuo tikiu. Tu tik man skirta, dievo dovana. Kaip gi nemylėt, jei man tave Siuntė pats dangus. Tikiu, kad jis ir sujungė mus. Tu tik […]

Visur gerai - Andrius Rimiškis

Aš sugrįšiu šiandien į namus, Aplankysiu savuosius kraštus. Kai laukuos sužydės dobilai, Pasitiks ten mano draugai. Mano juokas ir mano kančia, Mano mintys ir mano dalia, Viskas buvo atrodo seniai, Tai kodėl man čia taip gerai? Priedainis: (2 kartus) Visur gerai, bet namuose geriausia, Šita vieta pasaulyje brangiausia. Bet kai savus lizdus paliks gandrai, Liks […]

Žalios rūtos - Andrius Rimiškis

Žalios rūtos sodo gale, Kvepia meile, kai tu šalia. Mano siela šaukia tave, O, pasakyk man ar laukti ar ne. Aš nežinojau, aš nesakiau, ką jaučiu. Kad myliu, aš nesakiau. O bėga laikas, Dabar kitaip aš myliu. Ir ilgiuos dabar kitaip. Meile… Žalios rūtos sodo gale, Kvepia meile, kai tu šalia. Mano siela šaukia tave, […]

Du keleiviai laike - Andrius Rimiškis

Tave už rankos laikau Ir akimis tau sakau, Kad iš gyvenimo gavau Daug daugiau nei aš prašiau. Neleisiu sodams nuvyst, Neleisiu meilei paklyst. O žiburiai, lydėję mus, Rado kelią į namus. Jei tu girdi širdim mane, Jei neša mus jausmų banga, Kelionė laukia tolima, Leisk tave lydėt. Jei tu girdi širdim mane, Ugnelės dega akyse, […]