Kai aš vaikas buvau - Audrius (KĮŽ 3)

Trumpakelnis vaikas kažkada buvau, Buvo pilnas kiemas draugių ir draugų. Šimtąkart nuo dviračio tenai kritau, Šimtąkart mergaites išprausėm sniegu. La la la la.. Buvo pilnas kiemas draugių ir draugų. La la la la.. Šimtąkart mergaites išprausėm sniegu. O paskui iš pamokų su kuprine, Bėgom leisti ryškiaspalvių aitvarų, Lošėm fūlę apleistam stadione, Kai pralošdavom tai būdavo […]

Man liksi viena - Audrius (KĮŽ 3)

Man vis dar trūksta Naktų rudens, Kai su tavim Bučiavom žvaigždes. Man vis dar trūksta Baltos žiemos, Kai mudu du Kvailiojom snieguos.. O baigės viskas taip nelauktai Ir mes lyg tolimi krantai… Man liksi viena širdy, Man liksi viena atminty, Padangių skliautuos, Žvaigždynų takuos, Liksi viena,neužmirštama… Krentančios žvaigždės Ir vėl aptings Giliom spalvom Kažkada sutvarkys […]