Brolužėlis - Bjelle Ir Peru

Išjojo į karą, mano brolelis, Žadėjo sugrįžt. Praėjo meteliai ir kelios dienelės, Jo dar nematyt. Kaip skauda širdelę,kaip ilgu brolelio, Negrįžtančio vis. Aš laukiu dienelės, kai gausiu žinelę, Kad gyvas dar jis. Priedainis: Ir kodėl, kodėl gi broli, Tu ir vėl, ir vėl išjoji, Ginti mūs tėvynės, Lietuvos? Ir kodėl, kodėl dar broli, Tu dar […]

Aš būsiu čia - Bjelle Ir Peru

Aš prasidedu su diena gyvenimo kine, Saulė žiūri į mane – trumpam uždegs pasaulį, Saulė juokias už langų, Aš kaip tūkstančiai žmonių, Su šypsena išeisiu miesto gatvėn… Aš būsiu čia, Kol būsi tu, kol žmonės plauks gatve, Kol upė bėgs, Kol žodyje skambės TIESA, Aš būsiu čia, Kol šilumą rasiu draugų, akyse, Aš būsiu čia. […]