Ir tegul skamba - Donalda

Grindinį minam, ir vėl kaip vakar ieškom Pačio geriausio ir triukšmingiausio baro Pačio didžiausio ir dosniausio stalo, Gal iki ryto tą barą surasim. Priedainis: Ir tegul skamba, naktinis trio Seniausioj miesto gatvėj, Prie seno gero astronomo. Ir tegul skamba, naktinis trio Gerai išreanimuotam senamiesčio name. Grindinį minam, ir vėl surasti norim Meilę naktinę, apie kurią […]

Mūsų linksmas gyvenimas - Donalda

Mūsų linksmas gyvenimas, Mus visus aplenkia nerimas. Ir didžiausia nuodėmė nusivilt. Mūsų aistros kaip Nemunas, teka į pajūrį Čia saulę pasitinkam vandeny. Ir negalvojam, kad rytdiena pašėlus paklydėlė Nuves ne tais keliais kur tiesa. Mes tikrai nepaklysime, iš kelio neišklysime Per daug brangi mums kiekviena diena. Tik aš dar neparašiau dainos apie lietų, Dar neverkiau […]