Ave Maria - Eduardas Kaniava ir Deivis

Ave Maria, tau meldžiuos Išgirski mano tyrą maldą Kuria aš į Tave kreipiuos Išgirski mano tyrą maldą. Gyvenimas mane baugina Paguodos niekur nerandu Nebėr kas nuramina širdį Gilion bedugnėn aš krentu. Ave Maria, iš dangaus Atsiųski Tu palaimą šventą Į širdį kenčiančio žmogaus Atsiųski Tu palaimą šventą. Jei tu paguosi, o Marija Lengvesnė mano bus […]

Tu, kuris aukštai - Eduardas Kaniava ir Deivis

Tu, kuris aukštai, Palaimink mus, palaimink mus, Paguosk ir palydėk Tamsiam kely, tamsiam kely. Tu, kuris aukštai, Atleiski mums, atleiski mums Ir mūsų žemiškus vargus Tu apšvieski savo dangiška žvaigžde. Tu, kuris aukštai, Valdai pasaulio likimus – Tramdyk mūs pyktį ir vaidus, Suvienyk mus, suvienyk mus. Tu, kuris aukštai, Palaimink mus, palaimink mus, Ir mūsų […]