Visos jūros jos - Ieva Narkutė

Ir aš norėčiau taip išmokt Švelnumo to Ir tos drąsos Į gelmę nebijot Į gelmę nebijot. Mergaitė nuostabi tokia Ji kaip naktis Ir kaip diena Iš pokštų jos Kiekvienas nusijuoks. Visos jūros jos Visi vėjai jos O aš tiktai grožiuos Grožiuos grožiuos Ji visą naktį šoks Nes visos dainos jos O aš tiktai grožiuos Grožiuos […]

Vieną kartą tik - Ieva Narkutė

Aš atsimenu viską dar. Ryškiai taip. Kas ką sakė, o kas tyloj Maudėsi. Akyse jūros man, o tau Dykuma. Pasiklydom paskendom gal. Aš tavo vardą ant širdies, Kaip antspaudą nešiosiu. Ir nesvarbu, ką rankos lies, Apie tave galvosiu. Nes tiktai vieną kartą mes Iš tikro atsiduodam. Ir man atrodo su tavim, Aš tą kartą išnaudojau […]

Šviesos - Ieva Narkutė

Iš tamsos ir klaidų Ateinu į tavo glėbį Nėr kitų man kelių Vienas tik – Į tavo glėbį. Kai tu į mane Pažiūri manyje Užsidega šviesos Šviesos Per naktį neges Mane prie tavęs Kol nuves Degs. Kai tu į mane Pažiūri manyje Užsidega šviesos Šviesos Per naktį neges Mane prie tavęs Kol nuves Degs. Leisk […]

Vėl - Ieva Narkutė

Tavo naktys Suskaičiuotos po stogais šio miesto Tave išvys Jausmų stoka Iš paskos tau Seka traukiniai ir lietūs Ir nesibaigianti Žiemos tamsa. Šitas liūdnas jausmų karavanas Iškeliauja Atverkit vartus. Mes vėl po vieną liekam Vėl nebeužmiegam Širdį Palik man širdį Ji plaks dar Vėl. Neskubėk dar Dar pabūkim kol užmigęs miestas Pasaugos paslaptis senas. Čia […]

Raudoni vakarai - Ieva Narkutė

Mano saujoj dūzgia bitės, tavo plaučiuose vanduo, Mano saujoj gesta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo. Mano rankos žvyro pilnos, mala sniegą debesų, Verkia, rauda mano girnos, aš smingu tau ant pečių. Aš atgulsiu, tu pareisi, Bus raudoni vakarai. Priešas trauksis, viskas keisis, Mano Lietuva bedale, ar bijai? Pūgos kilo trečią kartą, krito bitės iš delnų, […]

Mano vardas - Ieva Narkutė

Nepasiilgstu nieko, tik taikos Kur būna po lietaus ar miego Ir kai tu namuos Kai tu namuos Ir tavo rankos Sielą man kas rytą randa. Čia nesikeičia niekas per naktis Baltoj tyloj visi sapnai ne čia Kažkur kitur, kitoj šviesoj Ir jokios rankos Sielos man jau neberanda. Juk tu žinai mano vardą Ir tavo viskas […]