Išvėdinti galvą - Lauris Reiniks

Tik tak – kaip nusiramint Ir laiką užrakint Vėl diena be galo. Kaip įkliuvus man ištrūkt Ir nebeatsisukt Durys užsidaro. OOoo – Vėl sienom lipu Bedugnės kraštu. OOoo – Širdis plaka smarkiau Greičiau nebenulaikau. Man reikia išvėdinti galvą Man reikia išvėdinti galvą Ir galvą, ir sielą, neramią kasdieną Viską pradėt iš naujo Jei nori – […]

Aš bėgu - Lauris Reiniks

Matau tave pro užmerktas akis, Dega širdis. Aš taip skubu pamatyti tave, Tai mūsų naktis. Laiko nebėra, vėjas su tamsa, veja mane. Šokis minioje, vienišam sapne, jau neilgam. Ir aš bėgu bėgu vėl Privalau suspėt, Kol neištirpai minioje Šiąnakt, šoki šoki vėl Privalau suspėt Atsibusti tavo sapne Naktyje… Naktyje… Naktyje… Aš taip skubu, nors ir […]

Pasaka - Lauris Reiniks

Gatvėj svetimų Tylą aš slepiu Ten už debesų Gatvės vidury Sielos vidumi Jaučiame abu. Tik ne man, tik ne tau Tolima tyla Iš baltos nežinios Mano pasaka. Mes kartu Paliesi lūpom širdį tu Taip saldžiai Ir aš pražysiu pakalnutėm Mes princesės laimę radom Nes kol gyvi, kol su tuo, ką myli Net laikas nepalies. Paslėpiau […]

Širdis sudegus tyliai - Lauris Reiniks

Dienos kaip dienos Bet smaugia jos mane Vieno nepalieka Ta pilnatis, kurioj tu užmigai šalia. Aš pamiršau tą vardą Kurį žinojau kartą Tik noriu vėl pakilt ir nuskristi Nuskristi į ten, kur miegi tu. Aš pakeliu akis Gal bent dangus man atsakys Kodėl ta siela, kuri šnabždėjo Jau negrįš. Ir tyla mane lies Likus be […]

Tavęs nepamirštu - Lauris Reiniks

Žaidėm su ugnim Mūsų likimais Pasmerkei gyvent Prisiminimais, Nors nieko nežadėjai Aš mumis tikėjau O dabar… Ar taip pat juokiesi Su kažkuo kitu Ar savim jautiesi Su kažkuo kitu Sau meluoju Bet sunku Iš tiesų Tavęs nepamirštu Tavęs nepamirštu Na-na-na nepamirštu. Kelio pabaiga Prieblandoj išeini Tu tiki šviesa Bet gyveni nakty Kas rytą sau prisiekiu […]

Apkabink dar - Lauris Reiniks

Mes kilom ir kritom Svajojom ir klydom Daug takų ėję kartu Mes kilom ir kritom Nuo ryto lig ryto Mes kvėpavom vienodu ritmu. Seniai galiu tavas mintis skaityti Ir suprasti, ką jauti Kometom tavo vardas išraižytas Mano širdy. Mes kilom ir kritom Svajojom ir klydom Daug takų ėję kartu Mes kilom ir kritom Nuo ryto […]