Bars bars tėvelis - Nemuno krantai

Mylėjau mergelę pusantrų metelių, Turėjau pamesti dėl žmonių kalbelių, Bars bars tėvelis, bars bars tėvelis, bars bars, Močiutė neužtars. Bars bars tėvelis, bars bars tėvelis, bars bars, Močiutė neužtars. Einu per kiemelį, žiūriu pro langelį Mano mergužėlė rašo man laiškelį, Bars bars tėvelis, bars bars tėvelis, bars bars, Močiutė neužtars. Bars bars tėvelis, bars bars […]

Mus meilė paliko - Nemuno krantai

Tu nedalink gėlių spalvotų Ir man vainiko nebepink. Nebe širdy sapnų svajotų Ir tu manęs jais nevadink. Nebekuždėk, kaip džiaugsmo rytas, Kad meilės trokšti amžinos. O, mieloji, gėlėm dabinta Tavęs širdis jau nežinos. Mus meilė paliko, meilė mus. Mums ašaros krito, ašaros mums. Ir rytmečio rasos, rytmečio rasos Nuo lapų žalių, nuo lapų žalių. (2 […]