Kur bėga Šešupė - Ovidijus Vyšniauskas

Ovidijus Vyšniauskas – Kur bėga Šešupė Šios dainos žodžių nėra mūsų duomenų bazėje. Žiniai šios dainos žodžius? Atsiųsk mums. Dainų žodžius gali atsiųsti „Atsiųsti“ skiltyje.

Joja bernelis - Ovidijus Vyšniauskas

Joja bernelis, joja per girias Plaukia žirgelis per sraunias upes Klausia žvakelė, klausia jo raiste O ką prijosiu kitame krante. Prijosiu, neprijosiu aš Vilniaus miestelį Sustosiu karčemėlėj kitam krante Uždegsiu ant kalnelio žvakelę mergelei Žvakelę mergelei paliksiu aš čia. Skuba žirgelis skrieja per lankas Neša bernelį į švelnias rankas Laukia mergelė prie langelio viena Skubėk, […]

Mažytė - Ovidijus Vyšniauskas

Saldi naktis į miestą nusileido, O tu kažkur beviltiškai skubi. Užmiršk prašau, kas mus abu lig šiol taip žeidė, Mažyte mano, tu šiąnakt nuostabi. Užmiršk prašau, kas mus abu lig šiol taip žeidė, Mažyte mano, tu šiąnakt nuostabi. Juk tu žinai, kad net puikiausios gėlės Numiršta tyliai po pirmų speigų, Bet su tavim mažajam mūsų […]

Prakalbėk - Ovidijus Vyšniauskas

Kam kalbėti tuščius žodžius Man reikia tavęs? Kam dainuoti lengvas dainas Ir visko nekęst? Mano širdį į dvi dalis Padalino kažkas. Jei nėra tavęs, būnu jis, Tu šalia – būnu aš. Žodis – visko pradžių pradžia, Nors brangesnė tyla. Noriu šaukt, kai tavęs nėra, Jei tyliu – tu šalia. Mano kūną į dvi dalis Padalino […]

Prie stalo - Ovidijus Vyšniauskas

Laikas eit, jau rytas išaušo, ši naktis – menki pinigai Palinkėk man vėjo šilčiausio ir sėkmės nei daug, nei mažai Tavo tiesa, čia nebuvo juk mano namai Gal kada nors rasim tai, ko ieškojom ilgai. Vėl prie stalo susėsime tyliai Prisipilsim taures sklidinai Ir išgersim už tuos, kuriuos mylim Ir už tuos, kur mylėjom kadais. […]

Žemyn upe - Ovidijus Vyšniauskas

Mes prie Nemuno užaugę Mylim savo miestą Kauna Jeigu niekas neužpyks Kaunas – Lietuvos širdis. Amžiais stovi senas Kaunas Čia prie Nemuno krantų Nieks lietuvio nenorėjo Savo padaryt vergu. Priedainis: Žemyn upe, Žemyn upe, Valtis plaukia palengva Žemyn upe. Šitiek amžių nutekėjo Išmirė jau tiek tautų Plukdo valtis vis lietuviai Upių tėvu Nemunu. Žemyn upe, […]