Vakare - Taja

Akmeniniam židiny Ugnis šilta rusena; Jos liepsna kaitri Lyg drugio sparnais plevena… Mūsų kambary Jauki dvasia gyvena. Tu šalia manęs miegi – Į tave man žiūrėt taip gera… Ar mano dainos tave sušildo? Ar tavo svajonės su manim išsipildo? Ar mėnulio šviesoj mane surasi? Ar savo jausmus tu sapnui atversi? Tavęs aš nežadinsiu – Miegok […]

Sparnai - Taja

Pamatyti pasaulį norėtum iš aukštai, Bet žinai, jog sparnų dar neturi… Vakarais, kai tavo akys užmerktos stipriai- Jauti – tu dabar skrendi… Naktis išeis, kai saulę jūrą atiduos… Tave tik debesys šią naktį glaus… Baimė nukrist iš aukštai… Baimė mylėti karštai… Tik banga, vėjo banga – Glostys tau rankas, rankas sparnus Sparnus plačius… umhu… Rasos […]

Rytas - Taja

Buvo rytas ankstus, mano miestas buvo toks ramus Tiktai tu žinojai, ką aš jaučiau Kaip išnyksta aušra, kaip su ja ir tu mane palieki Ar sunku tai suprast, kaip mane tu žeidi… Priedainis: (2 kartus) Aš daugiau niekada netikėsiu, savo jautrią širdį dangui išliesiu Aš taip noriu, kad mane mylėtų, manim tikėtų… Buvo rytas ankstus, […]

Apie jūrą - Taja

Įkaito vasaros dangus, Karšti spinduliai taip tingiai migdo. Aš lekiu tenai, kur mėlynumas gilus, Kur vanduo toks sūrus, bet gaiviai šiltas. Pasitiki mane, atgaivinki mane, Iki ryto aušros vėl būsiu čia, O kai saulė nušvis, ji pažadins bangas, Jos mane namo dangumi parneš!!! Išlipus į krantą dar svajosiu ilgai. Jūros vėsa neleis užmigti. Visos nakties […]

Angelas baltas - Taja

Kažkur išnyko šviesa, Ir saule jau seniai nebešildo.. Man taip patinka tamsa, Aš vėl tavęs liūdėt pasiilgau.. Kai naktį veidu guliu Ant šaltos, sustingusios žemes Man nebereikia sapnu, Jie ir neateina – juos tik vejas vejasi.. Priedainis: Miegojo naktį ramiai Ant debesies Angelas baltas Man žvaigždes žarstė sapnus, Bet jų nemačiau – Mano mintys per […]

Draugai - Taja

Draugai, kaip išsiskirti mums sunku! Nebetekt brangių veidų sunku. Bet ne amžinai – mes grįšim į savo namus, O mūsų jau lauks naujas susitikimas žavus. Tos kelios dienos prabėgo šitaip greitai, Po jų neliko nieko tik kambario tvaikas, Pripildytas tūkstančių žodžių, niuansų, Sudžiuvusių rožių ir degtinės kvapo. Draugai, išsiskyrimo nebus, Nes mes kas rytą, kai […]