On fire (lietuviškai) - The roop

Aš esu žmogus, ne akmuo Aš galiu pasikeisti ir eiti Kur tik noriu. Jie man pasakė, kad gal aš per senas. Bet mano sieloje yra ugnis. Šiluma vis didesnė Aš jaučiu, kad esu ugnis Pasaulis yra mano troškimas Aš jaučiu, kad esu ugnis. Be abejo, esu pakankamai stiprus Pasiekti būseną, apie kurią svajojau. Tai įvyks. […]

On fire - The roop

I’m a human not a stone I can make a change and go Wherever I want to. They told me maybe I’m too old. But there’s fire in my soul. The heat is getting higher I feel that I’m on fire The World is my desire I feel that I’m on fire. There’s no doubt […]