Pasaulis didžiulis kabakas - Žilvinas Žvagulis

Vėl svetimos sienos ir kūnas besvoris, Vėl svetimos akys vilkus traukti nori. Ajajai… Į braškančią galva lyg smulkios monetos, Byrės vakar dingusios mintys iš lėto. Ajajai… Priedainis: Pasaulis didžiulis kabakas,(kabakas) Gyvenimas vyno taurė.(taurė) O laikas lyg pypkės tabakas(tabakas) Du dūmai ir kapo duobėėė. Išgersiu bokalą dar vieną dar kitą, Kol piktas barmenas Sušuks ,,Uždaryta\“ Ajajai… […]

Suteikim alui laisvę - Žilvinas Žvagulis

Išeisime į aikštę, suteksim alui laisvę. Išeisime į aikštę, suteksim alui laisvę. Kas moterų nemyli, tegul per amžius tyli. Kas negeria alaus, tą potvynis nuplaus. Kas eina su lazda, tam greit užaugs barzda. Broli Petrai, broli Jonai, olė olė olė… Duoki dalgį ir uzboną – išdžiuvusi žolė. Paleido bobos liežuvius, kur vakar aš buvau Ir […]

Turtuolis valkata - Žilvinas Žvagulis

Suolelis miesto parke – mano namai, O virš galvos – dangus beribis tiktai, Krepšy monetos kelios ir šis dulkėtas kelias, Tai visas mano turtas, bet man gana… Gatve praeiviai tartum upė tekės, Stygas buzukio mano pirštai palies. Po to ištiesiu ranką, kiek duosi – tiek užtenka, Jei nieko, lai už dyka skamba daina… Ramybės jums […]

Alaus alaus - Žilvinas Žvagulis

Alaus, alaus, duos Dievas daugiau, Nors vakar per diena alum lijo Alum lijo, apyniais snigo, Tekėjo upeliai brang vynelio. Jūs baratės, rokuojatės, Kai niekas nemato – bučiuojatės. Jūs barkitės, rokuokitės, Kai mes išvažiuosim, žinokitės. Alaus, alaus, duos Dievas daugiau, Nors vakar per diena alum lijo Alum lijo, apyniais snigo, Tekėjo upeliai brang vynelio. Jūs baratės, […]

Alaus danguje nėra - Žilvinas Žvagulis

Alaus danguje nėra Todėl mes čia bare Kai mūsų nebebus Draugų bokaluose putos alus. Alaus danguje nėra Todėl mes geriam čia O kai priglaus dangus Draugai už mus pakelkit bokalus. Alaus danguje nėra Todėl mes čia bare Kai mūsų nebebus Draugų bokaluose putos alus. La-lai la-lai-lai-lai La-lai la-lai-lai-lai La-lai la-lai-lai-lai La-la la-la-la-la-lai-lai-lai Alaus danguje nėra […]

Skani naminė - Žilvinas Žvagulis

Šimtas nuostabių panų, Daro balių be bernų. Bet tu pakvieti manę, Ir vaišina namine. Negražiausia iš visų nori meilės, Kad baisu. Bet truputi palūkėk reik išgert šiek tiek. Skani naminė pavasarį kai vyrų dienos tesiasi, Ir nuogas klevas ima skleist lapus. Skani naminė pavasarį kai vyrų dienos tesiasi, Ir žmonos neįleidžia į namus. Skani naminė […]

Faina - Žilvinas Žvagulis

Priedainis: Ar žinai mano meile, su tavim buvo faina Su tavim tavo glėbyje. Ir žinok man bus faina visada mano meile Visada kol esi šalia. Pasakyk ką tu žinai Ką tu su manim darai. Tu lyg vasaros saulė nušvitai šiam pasauly Man į glėbį iš dangaus nukritai. Priedainis: Ar žinai mano meile, su tavim buvo […]

Aš su tavim lieku - Žilvinas Žvagulis

Dėl to kad tu jauna, kad laikas mano priešas, Kad tau tiek daug dar prieky, o man gal jau gana. Tiesa yra viena – tik metai žmogų keičia Ir jei tau nebaugu, aš su tavim lieku… Išeina ne draugai – išeina pakeleiviai Kurie tikėjo naiviai, kad viską gaus lengvai Pasaulyje keistai į kito laimę žiūri […]

Ir nieko daugiau - Žilvinas Žvagulis

Mama mama mama pasakyki man atvirai, Mama mama mama ar išdykus tu buvai, O mes tokie jauni, kaip pavasario pievoj žali žali, O mes tokie karsti, kaip laužai, kaip upė srauni. Priedainis: Mes šokam lambadą nuėję į barą Mes šokam lambadą nebark manęs mama Mama mes tik šokam lambadą nuėję į barą Mes šokam lambadą […]

Kareiviška - Žilvinas Žvagulis

Ei, balnokite, broliai, žirgus, jau Duok, sesule, kardą man greičiau. Imk ir neliūdėk, liūdna be tavęs, Ir sudie ištark. Nerymok prie vartų, mergužėle miela, Išeinu, nes žygiu trokšta siela. Tėti, neliūdėk, mama, nebeverk, Tik sudie ištark. Aš supratau, kad man nepakeliui Su kaimiška bendruomene, Todėl tik baigęs vidurinę aš išeisiu į kariuomenę. Širdy esu karys, […]