Žyma: apie tavi apie tavi apie tavo akis apie tavo rankas muzoka

Ach oho

Aš savy nugalėjau baimės jausmą Ir tavy pabudau šiandien iš naujo Aš tyloj ir triukšme tavęs ieškosiu Ir skausme, ir varge tave paguosiu Degs ranka mano baltame delnely Būsiu tau gėlele aukštam kalnely. Ach oho, mano baltame delnely Ach oho, gėlele aukštam kalnely Šešėliu tavo ryškų kūną seksiu, Žiedeliu švarko atlape pražysiu. Aš tyloj ir […]

Pasiilgau tavęs

Paliesk mano lūpas, mano degančius skruostus (paliesk) Paglostyk plaukus, ašaras nušluostyk (nušluostyk) Pažvelk į akis, tarsi nieko nebuvo, Neapykantos siena tarp mūsų sugriuvo. Pasiilgau tavęs, Nebenoriu tylėti, Nebemoku gyventi, noriu tyliai kentėti… Pasiilgau tavęs, Vėl noriu mylėti, Vėl dieną naktį į tave žiūrėti. Tu mano gyvybė, tu mano šaltinis, Tu mano vakaras, rytas auksinis. Dabar […]

Tavo pirktos gėlės

Tik leisk aš parodysiu, jūros spalvas kurios, nuspalvins tau diena… Letai sugrąžinsiu kas, jau buvo ištrinta tau, iškeliaukim kol sninga. Mažyte visai jaučiuos, kai einam aklai, kad pakeistume lemti. Suspauski mane ranka, išeikim kur krenta, svajonių lietus. Priedainis: Vėl raudonos tavo pirktos gėlės, Saulėtame kambaryje, Tai ko mūsų žodžiai Aš ir Tu… Vėl raudonos tavo […]