Žyma: atliepiamoji psalmė

Atliepiamoji psalmė

Tegu Izraelis kartoja: Jis maloningas per amžius! Tegu Aarono ainiai kartoja: Jis maloningas per amžius! Visi, kurie Viešpaties bijo, tesako: Jis maloningas per amžius! Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Dievo ranka parodė savo galybę! Dievas dešinę savo pakėlė! Aš nemirsiu: gyvensiu ir skelbsiu Viešpaties darbus. Nors Viešpats mane plakte plakė, bet […]