Žyma: daina apie alu

Suteikim alui laisvę

Išeisime į aikštę, suteksim alui laisvę. Išeisime į aikštę, suteksim alui laisvę. Kas moterų nemyli, tegul per amžius tyli. Kas negeria alaus, tą potvynis nuplaus. Kas eina su lazda, tam greit užaugs barzda. Broli Petrai, broli Jonai, olė olė olė… Duoki dalgį ir uzboną – išdžiuvusi žolė. Paleido bobos liežuvius, kur vakar aš buvau Ir […]

Šešios stygos

Išjungsiu televizijos ir radijo bangas, Užversiu žurnalus ir pamirštas knygas. Pasiimsiu šešiastygę į murzinas rankas, Nupūsiu metų dulkes, kad prisimint dainas. Pirmoji apie meilę ir jos paikas akis, Antroji apie draugą, nes jis jau nebegrįš, Trečioji apie brolį ir kiemo mergaites, O kitos apie mamą ir skubančias seses… Tik šešios stygos: Išdavystei, meilei. Tik šešios […]