Žyma: daina paleisti alaus danguje nėra

Suteikim alui laisvę

Išeisime į aikštę, suteksim alui laisvę. Išeisime į aikštę, suteksim alui laisvę. Kas moterų nemyli, tegul per amžius tyli. Kas negeria alaus, tą potvynis nuplaus. Kas eina su lazda, tam greit užaugs barzda. Broli Petrai, broli Jonai, olė olė olė… Duoki dalgį ir uzboną – išdžiuvusi žolė. Paleido bobos liežuvius, kur vakar aš buvau Ir […]