Žyma: debeseli debeseli

Debesėlis

Saulė spindinčią galvą kelia, Dvelkia vėjas neramus Ir į tolimąjį kelią Šiandien jis vilioja mus. Kur kelionė – ten daina, Ten jaunystės šypsena, O būry gerų draugų Bus visiems labai smagu. Tyliai snaudžia eglynėlis Žalio ežero pakrašty Ir vilioja mus prikėlęs Giedras nerimas širdy. Debesėli, debesėli, Kur tu mus vedi? Gal tu ilgesį, gal meilę, […]