Žyma: donalda ir tegul skamba

Ir tegul skamba

Grindinį minam, ir vėl kaip vakar ieškom Pačio geriausio ir triukšmingiausio baro Pačio didžiausio ir dosniausio stalo, Gal iki ryto tą barą surasim. Priedainis: Ir tegul skamba, naktinis trio Seniausioj miesto gatvėj, Prie seno gero astronomo. Ir tegul skamba, naktinis trio Gerai išreanimuotam senamiesčio name. Grindinį minam, ir vėl surasti norim Meilę naktinę, apie kurią […]