Žyma: donalda naktinis trio

Ir tegul skamba

Grindinį minam, ir vėl kaip vakar ieškom Pačio geriausio ir triukšmingiausio baro Pačio didžiausio ir dosniausio stalo, Gal iki ryto tą barą surasim. Priedainis: Ir tegul skamba, naktinis trio Seniausioj miesto gatvėj, Prie seno gero astronomo. Ir tegul skamba, naktinis trio Gerai išreanimuotam senamiesčio name. Grindinį minam, ir vėl surasti norim Meilę naktinę, apie kurią […]