Žyma: Ėjo senis lauko arti

Ėjo senis…

Ėjo senis lauko arti Pasiėmęs pypkę karčią. Pried.: Oi lylia, oi lylia Dainuok linksmai. Ėjo boba tuo keleliu, Rado pypkę ant kelmelio. Ei tu, boba, nekvailioki, Man pypkelę atiduoki. Mano pypkė kukavinė, O cibukas misinginis. Suraizgyta, sumaizgyta – Kur aš gausiu tokią kitą.