Žyma: gražios dainos

Visos jūros jos

Ir aš norėčiau taip išmokt Švelnumo to Ir tos drąsos Į gelmę nebijot Į gelmę nebijot. Mergaitė nuostabi tokia Ji kaip naktis Ir kaip diena Iš pokštų jos Kiekvienas nusijuoks. Visos jūros jos Visi vėjai jos O aš tiktai grožiuos Grožiuos grožiuos Ji visą naktį šoks Nes visos dainos jos O aš tiktai grožiuos Grožiuos […]

Kol myliu

Mums nebereikia kalbėt, Galiu iškart pažadėt. Tuo vingiuotu keliu Norėsiu eiti kartu. Nuo vienos šypsenos Man pasaulis sustos. Nes kai taip stipriai myli, Atrodo, mirti gali. O visa kita yra nesvarbu, oohh Kol Tavo ranką turiu. Visą pasaulį paversim savu, oohh Žinau suklyst negaliu, Kol myliu… O visa kita yra nesvarbu, oohh Kol Tavo ranką […]

Atleisk

Ir vėl jausti Tave, gyventi Tavo sapne… Atleisk už viską kas buvo, Atleisk už viską kas žuvo.. Atleisk, už mano norus ir tą jausmą, Tą beribę laimę, o kartu ir skausmą… Už tai, kad padovanojai vietą savo širdyje, O aš jos nejaučiu, ji sudegė ugnyje… Bet tikra meilė nerūdija, prisimink visada. Tegul kasdieną lyja, šiltu […]