Žyma: liaudies dainos

Aš užgimio ubagėlis

Aš užgimio ubagėlis, Ir užaugo prasčiokėlis. Ainu par svieto verkdamas, Geradėjus garbindamas. Trečis kiemas nuo pat gala Davė duonos ir rasala, O kai paprašio bulbyčių, Liepė aiti per ulyčio. Kas duos duonos – dikavosiu, Kas duos sūria – išlujosiu, Kas lašinių čielo šmoto, Tas gaus pas Dievo zaploto.