Žyma: lietuvių liaudies dainos

Bars bars tėvelis

Mylėjau mergelę pusantrų metelių, Turėjau pamesti dėl žmonių kalbelių, Bars bars tėvelis, bars bars tėvelis, bars bars, Močiutė neužtars. Bars bars tėvelis, bars bars tėvelis, bars bars, Močiutė neužtars. Einu per kiemelį, žiūriu pro langelį Mano mergužėlė rašo man laiškelį, Bars bars tėvelis, bars bars tėvelis, bars bars, Močiutė neužtars. Bars bars tėvelis, bars bars […]

Ėjo senis…

Ėjo senis lauko arti Pasiėmęs pypkę karčią. Pried.: Oi lylia, oi lylia Dainuok linksmai. Ėjo boba tuo keleliu, Rado pypkę ant kelmelio. Ei tu, boba, nekvailioki, Man pypkelę atiduoki. Mano pypkė kukavinė, O cibukas misinginis. Suraizgyta, sumaizgyta – Kur aš gausiu tokią kitą.