Žyma: naujausios dainos

Tegul sako

Tegul sako žmonės, kad mes skirtingi Tegul rašo Mes abudu esam ypatingi Ir labai panašūs Tegul seka žvilgsniais nepadorią meilę Tegul šneka Bet aš žinau, žinau: dar vienas žingsnis Ir mes pasieksim dangų Už rankų susikibę nešam Savo meilės laišką Už rankų susikibę laužom Šį pasaulį mažą padedam ant laužo Tegul žiūri žmonės, tegul žiūri […]

Naktis prie jūros

Negrįžk atgal prie jūros, atgal negrįžk Manęs nėra, kur buvo, tiktai naktis. Ne mano balsas bangoj atgims Ir kvies jį į tamsą ir tada klaidins. Žvaigždžių takai neryškūs ant vandens, Sustok, mane pamirši kitam krante. Ir paukščių takas ne tau nušvis O paukščiams grįžti į lizdus nakty. Priedainis: Neša smėlį vėjas, dienas naktis Kelios mažos […]