Žyma: taves nepamirstu

Tavęs nepamirštu

Žaidėm su ugnim Mūsų likimais Pasmerkei gyvent Prisiminimais, Nors nieko nežadėjai Aš mumis tikėjau O dabar… Ar taip pat juokiesi Su kažkuo kitu Ar savim jautiesi Su kažkuo kitu Sau meluoju Bet sunku Iš tiesų Tavęs nepamirštu Tavęs nepamirštu Na-na-na nepamirštu. Kelio pabaiga Prieblandoj išeini Tu tiki šviesa Bet gyveni nakty Kas rytą sau prisiekiu […]