Pavasaris pavandenis - Lietuvių liaudies dainos

Pavasaris pavandenis, Sėmė vanduo kalnus klonis, Tik nesėmė vieno kalno, Ant to kalno putinėlio. Po putinu šaltinėlį. Tam putine gegulė kukavo. Visas šalis vesalino, Mažus vaikus bolavino.

Aukštaitiška Velykų daina - Lietuvių liaudies dainos

Supkit meskit mani jaunų. Kad užvysčiau aukštų kalnų. Aukštų kalnų, žalių girių. Žalių girių, ąžuolėlių. Žali lapai nubyrėjo. Per upelį nutekėjo.

Ėjo senis… - Lietuvių liaudies dainos

Ėjo senis lauko arti Pasiėmęs pypkę karčią. Pried.: Oi lylia, oi lylia Dainuok linksmai. Ėjo boba tuo keleliu, Rado pypkę ant kelmelio. Ei tu, boba, nekvailioki, Man pypkelę atiduoki. Mano pypkė kukavinė, O cibukas misinginis. Suraizgyta, sumaizgyta – Kur aš gausiu tokią kitą.

Alaus, alaus - Lietuvių liaudies dainos

Lietuvių liaudies dainos – Alaus, alaus Alaus, alaus, duos Dievas daugiau, Per visą naktelę alum lijo. (2 kartus) Alum lijo, apyniais snigo, Tekėjo upeliai brang vynelio. Jūs baratės, rokuojatės, Kai niekas nemato – bučiuojatės. Jūs barkitės, rokuokitės, Kai mes išvažiuosim, žinokitės. Alaus, alaus, duos Dievas daugiau, Per visą naktelę alum lijo. Alum lijo, apyniais snigo, […]

Aš papuošiu žirgo galvą - Lietuvių liaudies dainos

Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom, Apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom. Ir valdovui tartum tėvui, Nusiėmęs kepurėlę, Nusilenksiu. Duok, valdove, kilpinėlį eiklų, taiklų, Kalaviją kieto plieno kalvėj lietą, Kirvį aštrų, ilgakotį, Kuoką sunkią pakyloti, Duok, valdove! Nusibodo girioj stumbrą varinėti, Nusibodo tavo sakalus penėti. Jei medžioti, tai medžioti Nuožmų vanagą kryžiuotį Priešo žemėj. Aš papuošiu žirgo galvą […]

Aš užgimio ubagėlis - Lietuvių liaudies dainos

Aš užgimio ubagėlis, Ir užaugo prasčiokėlis. Ainu par svieto verkdamas, Geradėjus garbindamas. Trečis kiemas nuo pat gala Davė duonos ir rasala, O kai paprašio bulbyčių, Liepė aiti per ulyčio. Kas duos duonos – dikavosiu, Kas duos sūria – išlujosiu, Kas lašinių čielo šmoto, Tas gaus pas Dievo zaploto.

Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos - Lietuvių liaudies dainos

Kaip brangi esi, žeme tu gimta. Nors būnu toli, tau širdy vieta. Priedainis: Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos, Ąžuolai žaliuos, žemėj Lietuvos… Nors esi maža, bet esi didi, Nemuno vaga – tai tava širdis. Ar diena žiemos, ar naktis rudens, Tavo šilumos man užteks gyvent. Tu tokia brangi, žeme mus gimta. Tau mintis šviesi, tau širdy […]

Neišeik tu iš sodžiaus - Lietuvių liaudies dainos

Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, Nepaliki žilvičių vienų. Be tavęs vakarai bus nuobodūs, Be tavęs nebus sodžiuje dainų. Be tavęs vakarai bus nuobodūs, Be tavęs nebus sodžiuje dainų. Tavo tėvo aplūžęs namelis Liks našlaitis apleistas visų. Vyšnių sodai gegužy pabalę Vien ilgėsis tavųjų dainų. Vyšnių sodai gegužy pabalę Vien ilgėsis tavųjų dainų. Nepalik, nepalik mielo […]

Grybai - Lietuvių liaudies dainos

Oi grybai, grybai, jūs patieks mano, Kas jūsų nevalgo, nieko neišmano. Aš su savo boba išėjau grybauti, Atradau lepšę, negaliu išrauti. Mano bobutė labai silpna buvo, Beraudama lepšę ir pati sugriuvo. Išvirsim lepšę, nugraibysim taukus, Duosim šeimynai, kuri dirba laukus. Ką nesuvalgysim, į krepšį sudėsim, Važiuosim kermošiun, užkandį turėsim. Oi grybai, grybai, jūs patieks mano.