Aš užgimio ubagėlis dainos žodžiai « « Dainos

  • Dainos žodžiai:
    Aš užgimio ubagėlis - Lietuvių liaudies dainos  • Atlikėjas:

Aš užgimio ubagėlis

Aš užgimio ubagėlis,
Ir užaugo prasčiokėlis.
Ainu par svieto verkdamas,
Geradėjus garbindamas.
Trečis kiemas nuo pat gala
Davė duonos ir rasala,
O kai paprašio bulbyčių,
Liepė aiti per ulyčio.
Kas duos duonos – dikavosiu,
Kas duos sūria – išlujosiu,
Kas lašinių čielo šmoto,
Tas gaus pas Dievo zaploto.

Įvertinimas: 5/5. Balsavo: 4.

Įvertinkite dainos žodžius!

Žymos: / / /