Kunigunda - Rekomenduojama

Netgi vidury nakties mano ugnį užkurtum, Žalios akys pakerės, tie vidurnakčio burtai. Mūsų taurė sklidina – rankoj supasi, dega, Laumė, miško ragana, kelią rodo ir veda. Duoki man ženklą, o mieloji Kunigunda, Tavo plaukai ir tavo akys kūną gundo. Turėsi palaukt, turėsi palaukt, O kai pamatysi mane – pašauk. Duoki man ženklą, o mieloji Kunigunda. […]

Saulę kviečiu - Rekomenduojama

Žemaitukai – Saulę kviečiu. Dainos žodžių nėra. Norėdami atsiųsti dainos žodžius, eikite į skiltį „Atsiųsti“.

Rytoj - Rekomenduojama

Vėl tirpsta rankos, Tirpsta kojos vėl. Apie tave šiandien galvoju kažkodėl. Minčių tiek daug ir netelpa galvoj. Bet jau matau, kai šviesos gęsta tolumoj. Tiek daug tau noriu pasakyti, Bet rytoj… Žodžiai pasibaigs, Šviesa užges. Tamsoje, vėl šoksim mes. Šiąnakt niekas jau nebe svarbu. Tik tamsa. Ir kūnai du. O žalsvas mėnuo tavo akyse… Hipnotizuoja, […]

Vandenynai - Rekomenduojama

Kai mintimis ragaujame drugelių medų, Ir kai svajonėmis užliejame akis, Mes dykumas paverčiam vandenynais, Kuriais išplaukiame į neatrastas šalis. Ir plaukiame laivais ieškoti aukso, Kurį vėliau išmainome į žuvų maldas, Mes savo juoką paverčiame upeliais, O ašaras išbarstome druska. Aš jau ne lašas jūroje, o jūra manyje, Galiu užlieti plačiausias dykumas ir kalnus, O tavo […]

Aleliuja - Rekomenduojama

Girdėjau balsą iš dangaus Kalbėjo tiesą man ir tau Ir valgėme lyg medų mes abu ją Supratome – užteks kentėt Pradėkim džiaugtis ir mylėt Ir sieloje suskambo: aleliuja. Aleliuja. Aleliuja. Aleliuja. Aleliuja. Įleiskim šviesą į namus Atleiskim priešams, o draugus Pakvieskime, lai džiaugiasi kartu jie Kiekvienas savyje stiprus Kiekvienas stovi už visus Ir žemei bundant […]

Raudoni vakarai - Rekomenduojama

Mano saujoj dūzgia bitės, tavo plaučiuose vanduo, Mano saujoj gesta rytas, liūdnas kaip kareivio šuo. Mano rankos žvyro pilnos, mala sniegą debesų, Verkia, rauda mano girnos, aš smingu tau ant pečių. Aš atgulsiu, tu pareisi, Bus raudoni vakarai. Priešas trauksis, viskas keisis, Mano Lietuva bedale, ar bijai? Pūgos kilo trečią kartą, krito bitės iš delnų, […]

Mano namai - Rekomenduojama

Mano namai – žolynai ir vėjas, Čia aš gimiau, iš čia aš atėjęs. Sese, žiūrėk – čia suteka upės, Laumių pilvuos žuvelės supas. Šokit šokit, ugnys, miško dvasios saugo. Balto vėjo vaike, debesys ant kalno, Te dangus ir žemė mūsų dvasią saugo, Šokit šokit, pušys, legenda pasaulio. Mano namai – balta miško muzika, Aušta krantai, […]

Apie jūrą - Rekomenduojama

Įkaito vasaros dangus, Karšti spinduliai taip tingiai migdo. Aš lekiu tenai, kur mėlynumas gilus, Kur vanduo toks sūrus, bet gaiviai šiltas. Pasitiki mane, atgaivinki mane, Iki ryto aušros vėl būsiu čia, O kai saulė nušvis, ji pažadins bangas, Jos mane namo dangumi parneš!!! Išlipus į krantą dar svajosiu ilgai. Jūros vėsa neleis užmigti. Visos nakties […]

Mano kraštas - Rekomenduojama

Šita žemę man likimas dovanojo Pilką dangų, sniego sodus ir pilis Ji klevais raudonais rudenį liepsnoja Ji atvėrus kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio kiek yra, tiek ir pakanka Jos kalba mane užbūrė amžinai Ir tegu ją visos negandos aplenkia Mano žemė man – vieninteliai namai. Vien tik ji yra prasmė tikroji Nepakeis jos niekas […]

Juoda orchidėja - Rekomenduojama

Nakčia motociklais į greitkelio rūką Įjungę ilgas šviesas abudu ištrūkom. Duok Dieve pabusti, neturinčiam saiko Nėra stipresnių vaistų už meilę ir greitį.. Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau! Kadaise abu kartu pavijome vėją. Juoda orchidėja, kaip man skaudėjo! Nudegino širdį man kadais juoda orchidėja… Kad esam skirtingi, tada nerūpėjo, Buvau pakelės žolė, o tu orchidėja. Žinau […]