Žyma: dainos zodziai ir akordai

Žvaigždžių milijonai

Žvaigždžių milijonai keliauja seniai dangumi. Žvaigždės šviečia kaip žmonės, ir spindi, ir krenta žemyn. Kaip keista, kad ieško danguje tik vienos žvaigždės, Kuri visą gyvenimą švies. Kaip žinoti, kuri iš jų reikalingiausia? Ieškai, nerandi, nes ieškai nuostabios. Galbūt nesurasta tava žvaigždė jau krinta. Tu atpažinki ją ir būk laimingas. Su šviesia viltimi žvelgi į tamsų […]

Laiškas ant sniego

Kelią į tave tylomis užkloja sniegas, Laimė greitai pamiršta pusnyje sušalusį miegą. Mano vienišam lange šoka tango mėnulio akys, Jos pabėgti vilioja mane basomis į ledinę naktį. Kartu su tavimi man gera būt, klajot ligi aušros. \“Priedainis\“: Aš tau rašau šį laišką ant sniego Iš degančių snaigių, žarijų speigo. Gyva ugnim alsuoja į veidą Mano […]

Kartais būna

Kas mane užtars, ką darau vis negerai, Sukasi galva, o, meile, aš pavargau. Kas tada supras, amžinai kažkas vis ne taip, Apkabink mane, švelniai pabučiuok ir bus gerai. Kartais būna taip sunku, kartais būna. Būna man ir tau saulėtų ir net tamsių dienų Kas mus išvaduos iš tokių minčių. Viskas bus gerai, mano meile, juk […]

Mes vyrai

Kaime svajoju apie jūrą , kai žydi rūtos ir jazminai Kartais keliu į stulpą burę ir rankoj stiebą laikau tvirtai Jūros aš nemačiau dar niekad, bet viskas prieky – tikiu šventai. Priedainis: Mes vyrai vandens stiklinėj niekada neieškom audros Ir jūra mums ligi kelių jei kada negrįžtam namo Mes vyrai, todėl visai mums nebaisu , […]

Šiam pasauly visko būna

Šiam pasauly visko būna, Atsimerki vieną rytą Ir dairaisi, ar čia juoktis, Ar čia verkti – nežinai. Kas mylėta, kuo tikėta, Lyg žaliu lietum nulyta, Ąžuolais vijokliai virtę, O vijokliais ąžuolai. Pelkės giriomis pavirto, Pelkėm pievos ir šilojai, Saulės, vėjo, savo rankų, Vakarykščių valandų. Rodos, nieko nepažįsti, O galbūt nepažinojai, O gal vandenį ir duoną […]

Tu vėjo paklausk

Klausei manęs,kiek kelių aš žinau, Ar daugel kadais keliavau. Klausei manęs, kiek žmonių sutikau. Ar daug suradau aš draugų. Klausei,iš kur atkeliauja lietūs, Debesimi dangumi. Klausei, kiek laiko nueina žmogus, Kol tampa tikru žmogumi Priedainis: Tu vėjo paklausk, Tau vėjas atsakys. Tik jis mano,drauge,atsakys. Paukščiai sugrįžta linksmi į namus, Pavargę svečiajam krašte. Kelią nuėjęs, sugrįš […]

Noriu kilt

Tu supranti, Aš nemoku būti paprasta, Nemoku būti išdidi. Kartais nebesuprantu, Kas daros mano širdy. Atsikėlus rytą lyg pamišus bėgu. Akyse tamsu ir vėl tamsu. Aš noriu kilti aukštai virš debesų. Savo likimą palikti danguj virš žvaigždžių. Aš noriu kilti aukštai virš debesų. Savo likimą palikti danguj virš žvaigždžių. Man nereikia tavo meilės, Nebereikia tavo […]

Joja bernelis

Joja bernelis, joja per girias Plaukia žirgelis per sraunias upes Klausia žvakelė, klausia jo raiste O ką prijosiu kitame krante. Prijosiu, neprijosiu aš Vilniaus miestelį Sustosiu karčemėlėj kitam krante Uždegsiu ant kalnelio žvakelę mergelei Žvakelę mergelei paliksiu aš čia. Skuba žirgelis skrieja per lankas Neša bernelį į švelnias rankas Laukia mergelė prie langelio viena Skubėk, […]

Kaltas ruduo

Pažvelk į nerimą dienos Ar nori išvaduoti Ją nuo kančios sunkios. Kas čia verkia lietumi Kodėl kvepėt nustojo Vėl pievos medumi. Tai, kaltas ruduo Kuris lyg akmuo Seniai mylėt nustojo. Kalbėk, prašau netylėk Gali manim tikėt Užteks tau kentėti. Kodėl žydra dangaus riba Jau paukščiai iškeliavo Anksti, anksti ryte. Kas puošia sidabru Jau žilą ryto […]

Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj

Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj, Raudonos, kad pravirkt gali, – Rasa ten laša nuo lelijų – Lyg dalgio ašmenys – gaili. Ir pjauna širdį tarsi dobilą Lig gyvuonies, lig pašaknų, O vakarais kažko taip tolima, Kažko nėra, kažko nėra – lyg artimų. Tokia tyla gyvybėn smelkias Kasdienio židinio ugnim! Tokia daina, kad užsimerkia Dainuodami – lyg […]